Únor 2009

Trať 314 Opava-východ - Jakartovice

12. února 2009 v 19:42 | Comenius
HISTORIE
314/ dříve označována jako 151b
Trať měla podle tehdejších návrhů vést až do Valšova, Rýmařova, Šumperku a Zábřehu na Moravě, ale nakonec se realizovala jen část projektu .
Takovíto osud potkaly i jiné tratě z té doby Opava - Ratiboř, Opava - Trenčín a Opava - Vítkov
Jednání o výstavbě této trati se jednalo v roce 1883 a k vytyčování celé trasy došlo až v roce 1887. Rok na to byl projekt schválen.
Výstavba trati z Opavy do Horního Benešova započala v roce 1891. Vůbec první vlak přijel z Opavy do Otic dne 27. října 1891. První pracovní vlak přijel do koncového Horního Benešova 15. května 1892. Slavnostní otevření trati proběhlo 29. června 1892. Celá trať byla předáná veřejnosti 1.7.1892 na které jezdily 3 páry vlaků. V 60. letech 20. století došlo v důsledku důlní činnosti k poklesu podloží pod tratí v úseku Svobodné Heřmanice - Horní Benešov a následně bylo rozhodnuto o zrušení tohoto úseku. Železniční doprava byla v tomto úseku zastavena 6. dubna 1970. Železniční svršek byl odstraněn roku 1981. Staniční budova Svobodné Heřmanice je ve velici dobrém stavu. Dokonce zde vede stezka z Horního Benešova do Jakartovic a dále na vlak do Opavy-východ. Po zrušeném traťovém úseku Horní Benešov vs. Svobodné Heřmanice je udělaná polní a lesní cesta na které je patrné vidět kolejový spodek ,několik pražců a dokonce i poslední kilometrovník 26. Část trasy vede po soukromém pozemků. Dle mého názoru je to dobrý typ na celodenní výlet. U Dolních Životic došlo k nehodě nákladního, ale nevím přesně kdy.
vůz řady 809
History
314 / formerly known as the track 151b according to the proposals should lead up to Valšov, Rýmařova, Šumperk Zábřeh and Moravia, but eventually realized the only part of the project. Such fate met other tracks from that time, Opava - Ratiboř, Opava - Trenčín and Opava - Vitkov Negotiations on the construction of this line was in 1883 and setting up the entire route was in 1887. Year of the project was approved.Construction of the route to the Upper Opava Benešov began in 1891. The very first train arrived from Opava to Otice of 27 October 1891. The first work train arrived at the end of Upper Benešov 15th May 1892. Ceremonial opening of the track was 29th June 1892. The whole line has been transmitted to the public on 1.7.1892 to run 3 pairs of trains. V 60 the 20th century was due to a decrease in mining activity under the soil line in the section Free Heřmanice - Horni Benesov and subsequently it was decided to repeal this section. Rail transport in this segment was stopped on the 6th April 1970.Railway superstructure was removed in 1981. Svobodné Heřmanice Station building is in very good condition. Even here the trail leads to Upper Benešov Jakartovice and to train in Opava-east. After the abolition of lineside Benešov vs Upper section. Free Heřmanice it made the field and forest path which is evident to see the underside of railway, a few sleepers and even last kilometrovník 26th Part of the route running along the private land. In my opinion it's a good type for all-day trip. Dolní Životice of the accident the bill, but I do not know exactly when.
CELÁ TRASA
 • Km 0 Opava-východ ( stanice ) - Troppau
 • km 2 Opava- kylešovice ( zastávka ) - Troppau Hp
 • Km 3 Odbočka Moravice ( odbočka s tratí 315 linky S13)
 • Km 5 Otice ( zastávka ) - Ottendorf Troppau
 • Km 7 Slavkov u Opavy ( zastávka )
 • Km 9 Štáblovice ( zastávka ) - Stablowitz
 • Km 13 Dolní Životice ( dopravna D3 ) - Schönstein - 2 koleje
 • Km 16 Litultovice ( zastávka ) - Leitersdorf Ölhütten
 • Km 18 Mladecko ( dopravna D3) - Mladetzko - 3 koleje+odvratná výhybka
 • Km 21 Jakartovice ( dopravna D3 ) - Eckersdorf - 2 koleje
 • Km 25 Svobodné Heřmanice ( dopravna D3 ) -Freihermernsdorf - 2 koleje
  Km 30 Horní Benešov ( dopravna D3 zrušena) - Bennish

  vypravenost vlaků:
  1918
  1944/45
  1989
  2009

  4
  14
  21
  15(16)PROVOZ NA TRATI

1. vlak který jede do Jakartovic je Sv 23490 s odjezdem 3:54 a příjezdem do Jakartovic 4:25(není zaznamenan v JŘ) od JŘ 2009/2010 bude jezdit Os 23400 s odjezdem z Opavy východ 3:51(pokud bude schválen)
Na trati jsou v současnosti vedeny osobní vlaky Českých drah a.s.. Všechny jsou ukončeny v dopravně v Jakartovicích.Dle GVD 2004/2005 jezdily Os 23404 do st. Svobodné Heřmanice přij: 8:37-8:42 Os 23405, Os 23412 příj: 17:41-17:48 Os 23413.Nákladní doprava je v posledních letech zajišťována jedním párem manipulačním vlakem Mn 80850/80851 vedeným v pracovních dnech(celkový počet nákaldních vlaků činí4 z toho 2 jedzí pouze dle potřeby.Provoz na trati je řízen dle předpisu ČD D3 pro zjednodušené řízení drážní dopravy.Na trati platí specifický způsob odbavování (bez průvodčího) a dále se zde nacházejí zastávky na znamení (Opava-kylešovice, Otice, Slavkov u Opavy, Štáblovice, Litultovice). Tato trať je obsluhována vozy 809 upravené pro tento způsob odbavování. V současné době jezdí manipulační vlaky také do dopravny Mladecko, kde se nakladájí vagony z místního lomu. SŽDC jako vlastník tratě uvažuje o zrušení tohoto úseku. Prozatím se o tom jedná.
Řazení Sp vlaků Opava - Ostrava

1. února 2009 v 20:13 | Comenius


Linka R1 Opava-východ - Ostrava-střed - Český Těšín
 • rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol
  Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou
  Vozy 1. a 2. třídy

GVD 2009/2010 pro Sp vlaky:

Sp 1610 úsek: Třinec - Opava-východ přešel: Os 3401 přechází: Sp 1613
přechází: Os 2922- víkend
Sp 1611 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Os 3444 přechází:Os 3408
O víkendu: 954+Btn753+843 přečel: Os 3463 přechází: R822
Sp 1612 úsek: Český Těšín - Opava-východ přešel: Os 3405 přechází: Sp 1613
Sp 1613 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Sp 1610 přechází: Os 3412
Sp 1614 úsek: Český Těšín - Opava-východ přešel: Os 3409 přechází: Sp 1617
Sp 1615 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Os 3408 přechází: Sp 1616
Sp 1616 úsek: Český Těšín- Opava-východ přešel: Os 3413 přechází: Os 3421
Sp 1617 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Os 3412 přechází: Os 3420
Sp 1618 úsek: Český Těšín - Opava-východ přešel: Os 3416 přechází: Os 3424
Sp 1619 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Os 3416 přechází: Os 3424
Sp 1620 úsek: Český Těšín - Opava-východ přešel: Os 3421 přechází:Os 3429
Sp 1621 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Os 3420 přechází:Os 3428
Sp 1622 úsek: Český Těšín - Opava-východ přešel: Os 3425 přechází: Os 3401
Sp 1623 úsek: Opava-východ - Český Těšín přešel: Os 3424 přechází: Os 2842

Sp vlaky viz zde
!!GVD - train traffic diagram!!