Březen 2009

Trať Opava - západ - Bavorov(Baborów)

28. března 2009 v 19:46 | Comenius
Dne 2.8.1909 byla otevřena spojka mezi st. Troppau Staatsbahnhof (Opava - západní nádraží)a Opavou východem. Západním nádraží, kde lze dodnes nalézt starou točnu a výtopnu, byla koncovou stanicí trati 150h do té doby než se vybudovala spojka s východním nádraží s obdočkou na ulici 8. května do Ratiboře okolo roku 1895, která umožňovala jed úvratí z východního nádraží do Ratiboře,protože trať do Ratibořejak ji známe teď byla udáná do provozu v roce 1933. Žel. Po válce roku 1945 byla stanice Piltsch koncovou stanicí tratě Preussische Staatsbahnen z Bauerwitz . .20.-21.4.1945 toto datum lze považovat za definitivní ukončení fungování tratě do Bavorova, zdůvodu poškození mostu v Opavě a napadení Opavy Wehrmachtem. Trať do Baworowa odbočovala v 1,5km za nádražím Opava-západ po přejití Krnovské ulice, ale odbočka měla i odvratnou výhybku. I dnes je zde patrná památka po této trati a to v podobě malé vlečky do firmy Benzina ,nelze považovat tuto vlečku za 100% pozůstatek po zrušené trati, jelikož trať, hned za výhybkou, odbočovala dopravaa potom pokračovala obloukem s mostem přes řeku Opavu, kterou objížděla ze severní strany Opavu a pokračovala do nedalekého Pilstsche .Za dnešním železničním přejezdem na Vančurově ulici, se nacházela vlečka do mlékárny a těsně vedle ležela vlečka do cihleny. . Za městem byla ještě zastávka Kateřinky, tehdy jako samostatná obec, dnes už je městskou částí Opavy. Za zastávkou (Kateřinky odbočka) odbočovala vpravo vlečka do cukrovaru, zde bylo umožněno díky točny napojení na vlečku vedoucí přes celé město,která kopírovala ul. Rolnická,křižovala ul Wolkerova,Vojanova,
Ochranova, Nákladní ( kde vedla většina trasy) dále kolem náměstí Osvoboditelů rovnou na Zámecký okruh na Těšínskou ulici, kde se za LPG stanicí spojovala s Opava-východ. Provoz na trati do Bavorova zajišťovaly Pruské státní dráhy. Trať měla spíše lokální význam. Při osvobozování Opavy Rudou armádou 20.-21.4.1945 byl zničen most přes řeku Opavu a následně poškozen železniční spodek i svršek. Díky změnám politických poměrů na obou stranách mělo za důsledek neobnovení provozu na trati. Na českém území se nedochovalo příliš mnoho stop po trati (zbytky náspů v Městských sadech a odbočka z trati do Krnova). Natož v Polsku byl provoz na trati do Pilscze obnoven v 50. letech 20.století a byl udržen do konce 70. let, ale posledním vlak vlakem v Pilszczi byl v roce 1996 parní vlak pro němce.
. Většina polských trati směřující k českým hranicím, jako je ta naše, byl provoz zastaven a zbytky trati ponechány svému osudu. Jediná památka po této trati je, v Polsku, viaduktu u vesnice Nowa Cerekvia tyčí se nad silnicí Kietrz - Glubzycze. Také mnoho památek se nachází v blízkosti naších státních hranic hned v Pilszci.
vypravenost vlaků:
1918
number of train paths:
12
čerpáno z :
z doslechu, od pamětníků, z vlastního pátrání a s map, které jsem měl k dispozici
http://www.fotohistorie.cz/Moravskoslezsky/Opava/Default.aspx